Seven Card Stud Hi/Lo

Seven Card Stud Hi/Lo -pelin lyhyt kuvaus

Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better (Seven Card Stud Hi/Lo) on 2–8 pelaajalle tarkoitettu ja suosituimpiin nykypokeriversioihin kuuluva peli. Peli on saavuttanut suosiota sekä Yhdysvalloissa että muissa maissa, koska se muistuttaa pokeria ja on varsin vaativa.

Seven Card Stud Hi/Lo -pelissä käsi koostuu jopa viidestä panostuskierroksesta. Aluksi jokainen pelaaja asettaa aloituspanoksen potin ”siemeneksi”. Jokaiselle pelaajalle jaetaan sitten kaksi ensimmäistä ”pimeää” eli kuvapuoli alaspäin jaettavaa ns. reikäkorttia ja yksi kuvapuoli ylöspäin jaettava ns. ovikortti tai pintakortti. Koko Seven Card Stud Hi/Lo -käden ajan aktiivisina pysyvät pelaajat (jotka eivät luovuta) saavat yhteensä kolme kuvapuoli alaspäin jaettavaa korttia ja neljä kuvapuoli ylöspäin jaettavaa korttia.

Kun viides ja viimeinen panostuskierros on suoritettu kokonaan, jäljellä on ”Showdown” eli näyttö. Pelaajat, jotka kokoavat arvojärjestyksessä parhaan ja huonoimman (niin, että yksikään kortti ei ole kahdeksaa parempi) viiden kortin pokerikädet käyttämällä mitä tahansa viittä kaikkiaan seitsemästä kortistaan, jakavat potin puoliksi (50 % molemmille) (jos sama pelaaja kokoaa sekä arvojärjestyksessä parhaan että huonoimman pokerikäden, kyseinen pelaaja saa koko potin).

Seven Card Stud Hi/Lo – vaiheittaiset ohjeet

Vaihe 1: Ante-aloituspanos

 • Ennen jokaista korttien jakoa jokainen pöydässä ”istuva” pelaaja asettaa anten (avauksen) (katso tämän sivuston peliohjeosiosta limiitit, antet ja talon osuus) pöydän keskelle potin siemeneksi.

Vaihe 2: Reikä- ja ovikortit – ensimmäinen jako

 • Jakaja jakaa kaksi ensimmäistä ”pimeää” eli kuvapuoli alaspäin jaettavaa ns. reikäkorttia ja yhden kuvapuoli ylöspäin jaettavan ovikortin. Kortit jaetaan myötäpäivään yksi kerrallaan alkaen pelaajasta, joka on jakajan vasemmalla puolella.

Vaihe 3: Ensimmäinen panostuskierros
Panostusraja: Puolet pöydän alemman limiitin panoksen summasta

 • Pelaaja, jolla on arvoltaan pienin näkyvillä oleva ovikortti, aloittaa ensimmäisen panostuskierroksen. Kahden samanarvoisen kortin tapauksessa viimeisenä erottavana tekijänä käytetään korttien väriä. Kyseisen pelaajan pitää panostaa vähintään bring-in-summan verran (puolet pöydän alemman limiitin panoksesta) ja enintään alemman limiitin koko panossumman verran. Panostuskierros jatkuu sitten myötäpäiväisesti pöydän ympäri niin, että kukin pelaaja toimii vuorollaan.

Vaihe 4: Fourth Street – toinen jako

 • Jokaiselle aktiiviselle pelaajalle (joka ei ole luovuttanut) jaetaan yksi lisäkortti kuvapuoli ylöspäin.

Vaihe 5: Toinen panostuskierros
Panostusraja: *Alemman limiitin panos

 • Aktiivinen pelaaja, jolla on arvokkain kortti tai kortit näkyvillä, aloittaa toisen panostuskierroksen. Panostuskierros jatkuu sitten myötäpäiväisesti pöydän ympäri niin, että kukin pelaaja toimii vuorollaan.
  • Tällä kierroksella panos on pöydän alemman limiitin panoksen suuruinen;
  • Siinä tapauksessa, että pelaaja ”näyttää” parin kahdella kuvapuoli ylöspäin jaettavalla kortillaan, toisen panostuskierroksen alussa pelaajat voivat panostaa kyseisen pöydän alemman tai ylemmän limiitin panoksen kerrannaisia. Jos pelaaja panostaa ylemmän limiitin panoksen summan, myös kaikkien häntä seuraavien pelaajien on panostettava pöydän ylemmän limiitin panoksen summa.

Vaihe 6: Fifth Street – kolmas jako

 • Jokaiselle aktiiviselle pelaajalle jaetaan yksi lisäkortti kuvapuoli ylöspäin.

Vaihe 7: Kolmas panostuskierros
Panostusraja: Ylemmän limiitin panos

 • Aktiivinen pelaaja, jolla on arvokkain kortti tai kortit näkyvillä, aloittaa kolmannen panostuskierroksen. Panostuskierros jatkuu sitten myötäpäiväisesti pöydän ympäri niin, että kukin pelaaja toimii vuorollaan. Tällä kierroksella panos on pöydän ylemmän limiitin panoksen suuruinen.

Vaihe 8: Sixth Street – neljäs jako

 • Jokaiselle aktiiviselle pelaajalle jaetaan yksi lisäkortti kuvapuoli ylöspäin.

Vaihe 9: Neljäs panostuskierros
Panostusraja: Ylemmän limiitin panos

 • Aktiivinen pelaaja, jolla on arvokkain kortti tai kortit näkyvillä, aloittaa neljännen panostuskierroksen. Panostuskierros jatkuu sitten myötäpäiväisesti pöydän ympäri niin, että kukin pelaaja toimii vuorollaan. Tällä kierroksella panos on pöydän ylemmän limiitin panoksen suuruinen.

Vaihe 10: River – viides ja viimeinen jako

 • Jokaiselle aktiiviselle pelaajalle jaetaan yksi lisäkortti kuvapuoli alaspäin.
  • Toisinaan pakassa ei ole riittävästi kortteja, jotta jokaiselle pelaajalle voitaisiin jakaa oma viimeinen ja seitsemäs korttinsa eli river kuvapuoli alaspäin. Siinä tapauksessa yksi kortti asetetaan kuvapuoli ylöspäin pöydän keskelle. Tämä yhteiskortti jaetaan jokaisen aktiivisen pelaajan kesken.

Vaihe 11: Viides ja viimeinen panostuskierros
Panostusraja: Ylemmän limiitin panos

 • Aktiivinen pelaaja, jolla on arvokkain kortti tai kortit näkyvillä, aloittaa viidennen panostuskierroksen. Panostuskierros jatkuu sitten myötäpäiväisesti pöydän ympäri niin, että kukin pelaaja toimii vuorollaan. Tällä kierroksella panos on pöydän ylemmän limiitin panoksen suuruinen.

Vaihe 12: Showdown (näyttö)

 • Kun viides panostuskierros on suoritettu kokonaan, jäljellä on showdown eli näyttö (jos useampi kuin yksi pelaaja jatkaa aktiivisena – katso alapuolelta kohta Showdown). Showdownissa jokainen aktiivinen pelaaja yhdistää mitkä tahansa viisi kaikkiaan seitsemästä kortistaan kootakseen:
  1. Arvojärjestyksessä mahdollisimman matalalle sijoittuva viiden kortin pokerikäsi, jossa yksikään kortti ei ole arvoltaan kahdeksaa suurempi (katso tämän sivuston käsien arvojärjestystaulukko);
   tai
  2. Arvojärjestyksessä mahdollisimman korkealle sijoittuva pokerikäsi;
   tai
  3. Arvojärjestyksessä sekä mahdollisimman korkealle että matalalle sijoittuvat pokerikädet.
 • Ne kaksi aktiivista pelaajaa, jotka kokoavat korkeimmalle ja matalimmalle sijoittuvat pokerikädet, voittavat potin, lukuun ottamatta talon osuutta (katso limiitit, antet ja talon osuus tämän sivuston peliohjeista).
  1. Jos sama pelaaja kokoaa sekä korkeimmalle että matalimmalle sijoittuvat pokerikädet, kyseinen pelaaja saa koko potin, pois lukien mahdolliset all-in-potit ja talon osuus.
  2. Jos yksikään käsi ei täytä matalimmalle sijoittuvan käden ehtoja, joiden mukaan yksikään kortti ei saa olla arvoltaan kahdeksaa suurempi, korkeimmalle sijoittuvan käden koonnut pelaaja voittaa koko potin, pois lukien mahdolliset all-in-potit ja talon osuus.

Seven Card Stud Hi/Lo -pelin tarkka kuvaus

1. Osallistumismaksu, sisäänosto

Ennen liittymistään palveluntarjoajan 888poker Seven Card Stud Hi/Lo -peliin pelaajien pitää ostaa vähimmäismäärä pelimerkkejä (sisäänosto).

Palveluntarjoajan 888poker peleissä vähimmäissisäänostosumma on kymmenen kertaa kyseisen pöydän alemman limiitin panos (esimerkiksi, jos pöydän limiitit ovat 1 $ / 2 $, pelaajan pitää maksaa sisäänostosummana vähintään 10 $) (katso tämän sivuston peliohjeista kohta limiitit, antet ja talon osuus).

2. Ante-aloituspanos

Ennen kuin kortteja voidaan jakaa, jokaisen pelaajan, joka haluaa ”istuutua” (osallistua) käden pelaamiseen, pitää asettaa ante-aloituspanos pöydän keskelle (katso tämän sivuston peliohjeista kohta limiitit, aloitusmaksut ja talon osuus).

Kun aloituspanokset on asetettu, peliin osallistuville pelaajille jaetaan kullekin kaksi kuvapuoli alaspäin jaettavaa ns. reikäkorttia ja yksi kuvapuoli ylöspäin jaettava ns. ovikortti. Kortit jaetaan myötäpäivään yksi kerrallaan alkaen jakajan vasemmalla puolella olevasta pelaajasta.

Ensimmäisen panostuskierroksen aloittaa pelissä mukana oleva pelaaja, jolla on arvoltaan alin näkyvillä oleva ovikortti. Arvoltaan samojen näkyvillä olevien ovikorttien järjestys määräytyy tarvittaessa värin perusteella.

3. Panostuskierrokset ja -rajat

Palveluntarjoajan 888poker Seven Card Stud Hi/Lo -pelissä on viisi mahdollista panostuskierrosta. Jokaisella panostuskierroksella pelaajien panostama summa määräytyy kyseisen pöydän alemman ja ylemmän limiitin panosten mukaan (panostussumma). Pöydän alemman limiitin panos on aina puolet ylemmän limiitin panoksesta (pöydän limiitit voivat olla esimerkiksi 1 $ ja 2 $ tai 5 $ ja 10 $).

 • Seven Card Stud Hi/Lo -pokerikäden ensimmäisellä panostuskierroksella pelaajat panostavat kerrannaisia, jotka ovat vähintään pöydän bring-in-summan suuruisia (puolet kyseisen pöydän alemman limiitin panoksesta) ja enintään kyseisen pöydän alemman limiitin panoksen suuruisia;
 • Seven Card Stud Hi/Lo -pelin toisella panostuskierroksella pelaajien panokset ovat kyseisen pöydän alemman limiitin panoksen kerrannaisia:
  1. Jos pelaajan kaksi ensimmäistä kuvapuoli ylöspäin jaettavaa korttia muodostavat parin, pelaajat voivat halutessaan panostaa kyseisen pöydän alemman tai ylemmän limiitin panoksen kerrannaisia. Jos pelaaja panostaa kyseisen pöydän ylemmän limiitin suuruisella panoksella, kaikkien häntä seuraavien pelaajien pitää myös panostaa ylemmän limiitin suuruisella panoksella.
 • Kolmella viimeisellä Seven Card Stud Hi/Lo -pokerin käden panostuskierroksella pelaajien panokset ovat kyseisen pöydän ylemmän limiitin panoksen kerrannaisia.

888poker:n Seven Card Stud Hi/Lo noudattaa perinteistä pokeripanostuksen kierrosmallia. Panostuskierrokset etenevät aina myötäpäivään aktiivisesta pelaajasta seuraavaan. Jokaisen pelaajan pitää joko:

 1. Sököttää – siirtää vuoro seuraavalle pelaajalle;
  tai
 2. Panostaa – asettaa panostuskierroksen alkukorotukseksi summa, joka kaikkien seuraavien pelaajien pitää sijoittaa pottiin, jotta he voivat jatkaa mukana kädessä;
  tai
 3. Korottaa – asettaa panostuskierroksen toiseksi, kolmanneksi tai neljänneksi korotukseksi summa, joka kaikkien seuraavien pelaajien pitää sijoittaa pottiin voidakseen jatkaa mukana kädessä;
  tai
 4. Katsoa – vastata kyseisellä panostuskierroksella edellisen aktiivisen pelaajan panostussummaan ja säilyä mukana kädessä;
  tai
 5. Luovuttaa/kipata – hylätä käsi ja lopettaa kyseiseen käteen osallistumista varten aktiivisena oleminen. Pelaaja menettää mahdollisen summan, jonka hän on aiemmin panostanut kyseisen käden aikana.

Perinteisten pokerisääntöjen noudattamista varten kullakin panostuskierroksella voi olla enintään yksi panostus ja kolme lisäkorotusta (korotus, uudelleenkorotus ja viimeinen korotus). Kun viimeinen korotus tehdään, seuraavat pelaajat voivat ainoastaan katsoa tai luovuttaa.

Panostuskierros päättyy, kun:

 1. Jokainen aktiivinen pelaaja on sököttänyt vuorollaan;
  tai
 2. Jokainen aktiivinen pelaaja on vuorollaan katsonut, jotta viimeinen pelaaja panostaisi tai korottaisi;
  tai
 3. Kaikki edelliset pelaajat ovat luovuttaneet, jolloin vain yksi aktiivinen pelaaja on jäänyt peliin. Tämä jäljelle jäänyt pelaaja voittaa potin automaattisesti. Sekä panostuskierros että käsi päättyvät automaattisesti.

Jokaista seuraavaa neljää korttien jakoa (Fourth Street, Fifth Street, Sixth Street ja river*), seuraa panostuskierros, jonka aloittaa aktiivinen (joka ei ole luovuttanut) pelaaja, jolla on arvojärjestykseltään paras käsi.

*Toisinaan pakassa ei ole riittävästi kortteja, jotta jokaiselle pelaajalle voitaisiin jakaa oma viimeinen ja seitsemäs korttinsa eli river kuvapuoli alaspäin. Siinä tapauksessa yksi kortti asetetaan kuvapuoli ylöspäin pöydän keskelle. Tämä yhteiskortti jaetaan jokaisen aktiivisen pelaajan kesken.

4. Showdown (näyttö)

Jos useampi kuin yksi pelaaja jatkaa aktiivisena, kun viides panostuskierros on käyty loppuun, jäljellä on showdown eli näyttö.

Showdownissa jokainen aktiivinen pelaaja yhdistää mitkä tahansa viisi kaikkiaan seitsemästä kortistaan kootakseen arvojärjestykseltään mahdollisimman korkealle ja/tai matalalle (jossa jokaisen kortin arvo on enintään kahdeksan) sijoittuvan viiden kortin pokerikäden tai -kädet.

888pokernoudattaa pokerikäsien järjestysluokittelussa standardipokerin sääntöjä (katso tämän sivuston käsien arvojärjestystaulukko);

Aktiiviset pelaajat, jotka kokoavat korkeimmalle ja matalimmalle (jossa jokaisen kortin arvo on enintään kahdeksan) sijoittuvan pokerikäden jakavat potin puoliksi, jolloin molemmat saavat 50 prosentin osuuden, lukuun ottamatta pottia tai potteja, jonka tai jotka voittaa kuka tai ketkä tahansa pelaajat, joilla on paremmin ja/tai huonommin sijoittuvat All-in -kädet (katso tämän sivuston peliohjeista kohta limiitit, alkupanokset ja talon osuus).

Jos sama pelaaja kokoaa sekä korkeimmalle että matalimmalle sijoittuvat pokerikädet, kyseinen pelaaja saa koko potin, pois lukien mahdolliset all-in-potit ja talon osuus. Jos yksikään käsi ei täytä arvoltaan matalimmalle sijoittuvan käden ehtoja, joiden mukaan yksikään kortti ei saa olla arvoltaan kahdeksaa suurempi, korkeimmalle rankatun käden koonnut pelaaja voittaa koko potin, pois lukien mahdolliset all-in-potit ja talon osuus.

Kortit sekoitetaan ennen jokaisen uuden käden jakamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tästä tai mistä tahansa muista verkkopelaamiseen liittyvistä aiheista, ota meihin yhteyttä napsauttamalla tästä.

Huomautus:

Voit käyttää Ohjelmistoa ja Palveluita vain oman tilisi kautta. Ohjelmistoa tai Palveluita ei koskaan saa käyttää muun henkilön tilin kautta. Jos yrität käyttää Palvelua muun henkilön tilin kautta, Yhtiöllä on oikeus sulkea kaikki tilisi välittömästi, pitää kaikki näillä tileillä olevat rahavarat ja evätä sinulta mahdollisuus käyttää Palveluita tulevaisuudessa.

Yhtiö voi päättää oman harkintansa mukaan estää useiden tilien rekisteröinnin samassa perheessä tai taloudessa asuville henkilöille tai niiden käytön. Yhtiö ei ole millään tavalla vastuussa useiden tilien rekisteröinnin estämisestä, mutta se voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, kuten pitää kaikki näillä tileillä olevat rahavarat, yhden henkilön avatessa useita tilejä esimerkiksi tilanteissa, joissa tilejä on rekisteröity samassa taloudessa, riippumatta näiden tilien avaamisen yhteydessä annetuista rekisteröintitiedoista.

       

SAFER. BETTER. TOGETHER.
Playing responsibly within limits
18+ 888responsible
18+ 888responsible

Tekijänoikeudet 2021 omistaa 888 Group. Kaikki oikeudet pidätetään.
888 Holdings plc on listattu Lontoon pörssiin.
Virtual Global Digital Services Limited on saanut toimilupansa tarjota verkkopelipalveluja Gibraltarin lakien mukaisesti (etärahapelilupien numerot 112 ja 113), eikä se esitä tarjoavansa näitä palveluja muilla lainkäyttöalueilla.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa palvelujamme operoi 888 UK Limited, joka on Gibraltariin rekisteröity yritys. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 888 UK Limited on uhkapelitoimikunnan (Gambling Commission) lisensoima ja säätelemä tunnuksella 39028.
Euroopan yhteismarkkina-alueen jäsenmaissa (pois lukien maat, joissa palvelujamme tarjotaan paikallisen toimiluvan alaisuudessa) palvelujamme tarjoaa Virtual Digital Services Limited, joka on perustettu Euroopan unioniin kuuluvalla Maltalla.
Virtual Digital Services Limited toimii Maltan lakien mahdollistaman uhkapelitoimiluvan MGA/CRP/543/2018 turvin. Kyseinen toimilupa on myönnetty 11/10/2019.
Irlannissa vedonlyöntituotteidemme operoijana toimii 888 (Ireland) Limited, joka on Maltalle perustettu ja Irlannin veroviranomaisten valtuuttama ja säätelemä yhtiö.
Gibraltarissa toimivien yhtiöidemme osoite on seuraava: 601-701 Europort, Gibraltar.
Maltalla toimivien yhtiöidemme osoite on seuraava: Level G, Quantum House, 75, Abate Rigord St., Ta’ Xbiex, XBX 1120, Malta
Uhkapelit voivat aiheuttaa riippuvuutta, joten pelaa vastuullisesti. Saat lisätietoja tarjolla olevasta tuesta käymällä vastuullisen pelaamisen sivullamme