Seven Card Stud

Seven Card Studin lyhyt kuvaus

Seven Card Stud on 2–8 pelaajalle tarkoitettu ja suosituimpiin nykyisiin pokeriversioihin kuuluva peli. Peli on saavuttanut suosiota sekä Yhdysvalloissa että muissa maissa klassisen pokerityylinsä ja helppojen sääntöjensä ansiosta.

Seven Card Studin käsi koostuu jopa viidestä panostuskierroksesta. Aluksi jokainen pelaaja asettaa ante-aloituspanoksen potin ”siemeneksi”. Jokaiselle pelaajalle jaetaan sitten kaksi ensimmäistä omaa kuvapuoli alaspäin jaettavaa ns. reikäkorttia ja yksi kuvapuoli ylöspäin jaettava ovikortti tai pintakortti. Aktiivisina koko Seven Card Stud -käden aikana pysyvät pelaajat (jotka eivät luovuta) saavat yhteensä kolme kuvapuoli alaspäin jaettavaa korttia ja neljä kuvapuoli ylöspäin jaettavaa korttia.

Kun viides ja viimeinen panostuskierros on suoritettu kokonaan, jäljellä on ”Showdown” eli näyttö. Pelaaja, joka kokoaa arvojärjestyksessä parhaan viisikorttisen pokerikäden yhdistäen mitkä tahansa viisi kaikkiaan seitsemästä kortistaan, voittaa potin.

Seven Card Studin vaiheittaiset ohjeet

Vaihe 1: Ante

 • Ennen jokaista korttien jakoa jokainen pöydässä ”istuva” asettaa anten (aloituspanoksen) (katso tämän sivuston peliohjeista panostuslimiitit, antet ja talon osuudet) pöydän keskelle potin ”siemeneksi”.

Vaihe 2: Reikä- ja ovikortit – ensimmäinen jako

 • Jakaa kaksi ensimmäistä ”pimeää” eli kuvapuoli alaspäin jaettavaa ns. reikäkorttia ja yhden kuvapuoli ylöspäin jaettavan ns. ovikortin tai pintakortin. Kortit jaetaan myötäpäivään yksi kerrallaan alkaen jakajan vasemmalla puolella olevasta pelaajasta.

Vaihe 3: Ensimmäinen panostuskierros
Panostuslimiitti: Puolet pöydän alemman limiitin panoksen summasta

 • Pelaaja, jolla on arvoltaan pienin näkyvillä oleva ovikortti, aloittaa ensimmäisen panostuskierroksen. Kahden samanarvoisen kortin tapauksessa viimeisenä erottavana tekijänä käytetään korttien väriä. Kyseisen pelaajan pitää panostaa vähintään bring-in-summan verran (puolet pöydän alemman limiitin panoksesta) ja enintään alemman limiitin koko panossumman verran. Panostuskierros jatkuu sitten myötäpäiväisesti pöydän ympäri niin, että kukin pelaaja toimii vuorollaan.

Vaihe 4: Fourth Street – toinen jako

 • Jokaiselle aktiiviselle pelaajalle (joka ei ole luovuttanut) jaetaan yksi lisäkortti kuvapuoli ylöspäin.

Vaihe 5: Toinen panostuskierros
Panostuslimiitti: *Alemman limiitin panos

 • Aktiivinen pelaaja, jolla on arvokkain kortti tai kortit näkyvillä, aloittaa toisen panostuskierroksen. Panostuskierros jatkuu sitten myötäpäiväisesti pöydän ympäri niin, että kukin pelaaja toimii vuorollaan.
  • Tällä kierroksella panos on pöydän alemman limiitin panoksen suuruinen;
  • Siinä tapauksessa, että pelaaja ”näyttää” parin kahdella kuvapuoli ylöspäin jaettavalla kortillaan, toisen panostuskierroksen alussa pelaajat voivat panostaa kyseisen pöydän alemman tai ylemmän limiitin panoksen kerrannaisia. Jos pelaaja panostaa ylemmän limiitin panoksen summan, myös kaikkien häntä seuraavien pelaajien on panostettava pöydän ylemmän limiitin panoksen summa.

Vaihe 6: Fifth Street – kolmas jako

 • Jokaiselle aktiiviselle pelaajalle jaetaan yksi lisäkortti kuvapuoli ylöspäin.

Vaihe 7: Kolmas panostuskierros
Panostuslimiitti: Ylemmän limiitin panos

 • Aktiivinen pelaaja, jolla on arvokkain kortti tai kortit näkyvillä, aloittaa kolmannen panostuskierroksen. Panostuskierros jatkuu sitten myötäpäiväisesti pöydän ympäri niin, että kukin pelaaja toimii vuorollaan. Tällä kierroksella panos on pöydän ylemmän limiitin panoksen suuruinen.

Vaihe 8: Sixth Street – neljäs jako

 • Jokaiselle aktiiviselle pelaajalle jaetaan yksi lisäkortti kuvapuoli ylöspäin.

Vaihe 9: Neljäs panostuskierros
Panostuslimiitti: Ylemmän limiitin panos

 • Aktiivinen pelaaja, jolla on arvokkain kortti tai kortit näkyvillä, aloittaa neljännen panostuskierroksen. Panostuskierros jatkuu sitten myötäpäiväisesti pöydän ympäri niin, että kukin pelaaja toimii vuorollaan. Tällä kierroksella panos on pöydän ylemmän limiitin panoksen suuruinen.

Vaihe 10: River – viides ja viimeinen jako

 • Jokaiselle aktiiviselle pelaajalle jaetaan yksi lisäkortti kuvapuoli alaspäin.
  • Toisinaan pakassa ei ole riittävästi kortteja, jotta jokaiselle pelaajalle voitaisiin jakaa oma viimeinen ja seitsemäs korttinsa eli river kuvapuoli alaspäin. Siinä tapauksessa yksi kortti asetetaan kuvapuoli ylöspäin pöydän keskelle. Tämä yhteiskortti jaetaan kaikkien aktiivisten pelaajien kesken.

Vaihe 11: Viides ja viimeinen panostuskierros
Panostuslimiitti: Ylemmän limiitin panos

 • Aktiivinen pelaaja, jolla on arvokkain kortti tai kortit näkyvillä, aloittaa viidennen panostuskierroksen. Panostuskierros jatkuu sitten myötäpäiväisesti pöydän ympäri niin, että kukin pelaaja toimii vuorollaan. Tällä kierroksella panos on pöydän ylemmän limiitin panoksen suuruinen.

Vaihe 12: Showdown (näyttö)

 • Kun viides panostuskierros on suoritettu kokonaan, jäljellä on showdown eli näyttö (jos useampi kuin yksi pelaaja jatkaa aktiivisena – katso alapuolelta kohta Showdown). Showdownissa jokainen aktiivinen pelaaja yhdistää mitkä tahansa viisi kaikkiaan seitsemästä kortistaan kootakseen arvojärjestyksessä parhaan mahdollisen viiden kortin pokerikäden (katso tämän sivuston käsien arvojärjestystaulukko).
  Aktiivinen pelaaja, joka kokoaa arvojärjestyksessä parhaan pokerikäden, voittaa potin, lukuun ottamatta talon osuutta (katso tämän sivuston peliohjeista kohta limiitit, antet ja talon osuus).

Seven Card Studin tarkka kuvaus

1. Sisäänosto

Ennen liittymistään palveluntarjoajan 888poker Seven Card Stud -peliin pelaajien pitää ostaa vähimmäismäärä pelimerkkejä (sisäänosto).

Palveluntarjoajan 888poker peleissä vähimmäissisäänostosumma on kymmenen kertaa kyseisen pöydän alemman limiitin panos (esimerkiksi, jos pöydän limiitit ovat 1 $ / 2 $, pelaajan pitää maksaa sisäänostosta vähintään 10 $) (katso tämän sivuston peliohjeista kohta limiitit, antet ja talon osuus).

2. Ante

Ennen kuin kortteja voidaan jakaa, jokaisen pelaajan, joka haluaa ”istuutua” (osallistua) käden pelaamiseen, pitää asettaa ante-aloituspanos pöydän keskelle (katso tämän sivuston peliohjeista kohta limiitit, antet ja talon osuus).

Kun antet on asetettu, pöydässä istuville pelaajille jaetaan kullekin kaksi kuvapuoli alaspäin jaettavaa ns. reikäkorttia ja yksi kuvapuoli ylöspäin jaettava ns. ovikortti tai pintakortti. Kortit jaetaan myötäpäivään yksi kerrallaan alkaen jakajan vasemmalla puolella olevasta pelaajasta.

Ensimmäisen panostuskierroksen aloittaa pelissä mukana oleva pelaaja, jolla on arvoltaan alin näkyvillä oleva ovikortti. Arvoltaan samojen näkyvillä olevien ovikorttien järjestys määräytyy tarvittaessa värin perusteella.

3. Panostuskierrokset ja -rajat

888pokern Seven Card Stud -pelissä on viisi mahdollista panostuskierrosta. Jokaisella panostuskierroksella pelaajien panostama summa määräytyy kyseisen pöydän alemman ja ylemmän limiitin panosten mukaan (panostussumma). Pöydän alemman limiitin panos on aina puolet ylemmän limiitin panoksesta (pöydän limiitit voivat olla esimerkiksi 1 $ ja 2 $ tai 5 $ ja 10 $).

 • Seven Card Stud Poker -käden ensimmäisellä panostuskierroksella pelaajat panostavat kerrannaisia, joiden summa on vähintään bring-in-summan verran (puolet pöydän alemman limiitin panoksesta) ja enintään alemman limiitin panoksen summan verran.
 • Seven Card Stud -pelin toisella panostuskierroksella pelaajien panokset ovat kyseisen pöydän alemman limiitin panoksen kerrannaisia:
  • Jos pelaajan kaksi ensimmäistä kuvapuoli ylöspäin jaettavaa korttia muodostavat parin, pelaajat voivat halutessaan panostaa kyseisen pöydän alemman tai ylemmän limiitin panoksen kerrannaisia. Jos pelaaja panostaa kyseisen pöydän ylemmän limiitin suuruisella panoksella, kaikkien häntä seuraavien pelaajien pitää myös panostaa ylemmän limiitin suuruisella panoksella.
 • Seven Card Stud Poker -pelin kolmella viimeisellä panostuskierroksella pelaajien panokset ovat kyseisen pöydän ylemmän limiitin panoksen kerrannaisia.

888pokern Seven Card Studissa noudatetaan perinteistä pokerin panostuskierrosmallia. Panostuskierrokset etenevät aina myötäpäivään aktiivisesta pelaajasta seuraavaan. Jokaisen pelaajan pitää joko:

 1. Sököttää – siirtää vuoro seuraavalle pelaajalle;
  tai
 2. Panostaa – asettaa panostuskierroksen alkukorotukseksi summa, joka kaikkien seuraavien pelaajien pitää sijoittaa pottiin voidakseen jatkaa mukana kädessä;
  tai
 3. Korottaa – asettaa panostuskierroksen toiseksi, kolmanneksi tai neljänneksi korotukseksi summa, joka kaikkien seuraavien pelaajien pitää sijoittaa pottiin voidakseen jatkaa mukana kädessä;
  tai
 4. Katsoa – vastata kyseisellä panostuskierroksella edellisen aktiivisen pelaajan panostussummaan ja säilyä mukana kädessä;
  tai
 5. Luovuttaa/kipata – hylätä käsi ja lopettaa kyseiseen käteen osallistumista varten aktiivisena oleminen. Pelaaja menettää mahdollisen summan, jonka hän on aiemmin panostanut kyseisen käden aikana.

Perinteisten pokerisääntöjen noudattamista varten kullakin panostuskierroksella voi olla enintään yksi panostus ja kolme lisäkorotusta (korotus, uudelleenkorotus ja viimeinen korotus). Kun viimeinen korotus tehdään, seuraavat pelaajat voivat ainoastaan katsoa tai luovuttaa.

Panostuskierros päättyy, kun:

 1. Jokainen aktiivinen pelaaja on sököttänyt vuorollaan;
  tai
 2. Jokainen aktiivinen pelaaja on vuorollaan katsonut, jotta viimeinen pelaaja panostaisi tai korottaisi;
  tai
 3. Kaikki edelliset pelaajat ovat luovuttaneet, jolloin vain yksi aktiivinen pelaaja on jäänyt peliin. Tämä jäljelle jäänyt pelaaja voittaa potin automaattisesti. Sekä panostuskierros että käsi päättyvät automaattisesti.

Jokaista seuraavaa neljää korttien jakoa (Fourth Street, Fifth Street, Sixth Street ja river*), seuraa panostuskierros, jonka aloittaa aktiivinen (joka ei ole luovuttanut) pelaaja, jolla on arvojärjestykseltään paras käsi.

*Toisinaan pakassa ei ole riittävästi kortteja, jotta jokaiselle pelaajalle voitaisiin jakaa oma viimeinen ja seitsemäs korttinsa eli river kuvapuoli alaspäin. Siinä tapauksessa yksi kortti asetetaan kuvapuoli ylöspäin pöydän keskelle. Tämä yhteiskortti jaetaan jokaisen aktiivisen pelaajan kesken.

4. Showdown (näyttö)

Jos useampi kuin yksi pelaaja jatkaa aktiivisena, kun viides panostuskierros on käyty loppuun, jäljellä on showdown eli näyttö.

Showdownissa jokainen aktiivinen pelaaja yhdistää mitkä tahansa viisi kaikkiaan seitsemästä kortistaan kootakseen arvojärjestyksessä parhaan mahdollisen viiden kortin pokerikäden.

888pokernoudattaa pokerikäsien paremmuusjärjestykseen asettamisessa standardipokerin sääntöjä (katso tämän sivuston kohta käsien arvojärjestystaulukko.

Potin voittaa aktiivinen pelaaja, joka kokoaa arvojärjestyksessä parhaan pokerikäden , lukuun ottamatta pottia, jonka voittaa kuka tai ketkä tahansa pelaajat, joilla on paremmin sijoittuva All-in -käsi (katso tämän sivuston peliohjeista kohta limiitit, antet ja talon osuus).

Kortit sekoitetaan ennen jokaisen uuden käden jakamista.

Jos tarvitset neuvoja tämän toiminnon käytössä tai jossakin muussa verkkopelaamiseen liittyvässä asiassa, ota yhteyttä meihin napauttamalla tästä.

Huomautus:

Voit käyttää Ohjelmistoa ja Palveluita vain oman tilisi kautta. Ohjelmistoa tai Palveluita ei koskaan saa käyttää muun henkilön tilin kautta. Jos yrität käyttää Palvelua muun henkilön tilin kautta, Yhtiöllä on oikeus sulkea kaikki tilisi välittömästi, pitää kaikki näillä tileillä olevat rahavarat ja evätä sinulta mahdollisuus käyttää Palveluita tulevaisuudessa.

Yhtiö voi päättää oman harkintansa mukaan estää useiden tilien rekisteröinnin samassa perheessä tai taloudessa asuville henkilöille tai niiden käytön. Yhtiö ei ole millään tavalla vastuussa useiden tilien rekisteröinnin estämisestä, mutta se voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, kuten pitää kaikki näillä tileillä olevat rahavarat, yhden henkilön avatessa useita tilejä esimerkiksi tilanteissa, joissa tilejä on rekisteröity samassa taloudessa, riippumatta näiden tilien avaamisen yhteydessä annetuista rekisteröintitiedoista.

Awards EGR logoPokerListing logo
       

SAFER. BETTER. TOGETHER.
Playing responsibly within limits
18+ 888responsible
18+ 888responsible

Tekijänoikeudet 2021 omistaa 888 Group. Kaikki oikeudet pidätetään.
888 Holdings plc on listattu Lontoon pörssiin.
Virtual Global Digital Services Limited ja VDSL (International) Limited ovat saaneet toimilupansa tarjota verkkopelipalveluja Gibraltarin lakien mukaisesti (etärahapelilupien numerot 112 ja 113), eivätkä ne esitä tarjoavansa näitä palveluja muilla lainkäyttöalueilla.
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjäksi Kanadasta, palvelumme tarjoaa VDSL (International) Limited.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa palvelujamme operoi 888 UK Limited, joka on Gibraltariin rekisteröity yritys. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 888 UK Limited on uhkapelitoimikunnan (Gambling Commission) lisensoima ja säätelemä tunnuksella 39028.
Euroopan yhteismarkkina-alueen jäsenmaissa (pois lukien maat, joissa palvelujamme tarjotaan paikallisen toimiluvan alaisuudessa) palvelujamme tarjoaa Virtual Digital Services Limited, joka on perustettu Euroopan unioniin kuuluvalla Maltalla.
Virtual Digital Services Limited toimii Maltan lakien mahdollistaman uhkapelitoimiluvan MGA/CRP/543/2018 turvin. Kyseinen toimilupa on myönnetty 11/10/2019.
Irlannissa vedonlyöntituotteidemme operoijana toimii 888 (Ireland) Limited, joka on Maltalle perustettu ja Irlannin veroviranomaisten valtuuttama ja säätelemä yhtiö.
Gibraltarissa toimivien yhtiöidemme osoite on seuraava: 601-701 Europort, Gibraltar.
Maltalla toimivien yhtiöidemme osoite on seuraava: Level G, Quantum House, 75, Abate Rigord St., Ta’ Xbiex, XBX 1120, Malta
Uhkapelit voivat aiheuttaa riippuvuutta, joten pelaa vastuullisesti. Saat lisätietoja tarjolla olevasta tuesta käymällä vastuullisen pelaamisen sivullamme